Instruktor / Animator

Praca na koloniach w 2022 roku

Animatorem, instruktorem różnych zajęć na naszych koloniach może zostać osoba, która:

 • ma odpowiednie kwalifikacje (np. do prowadzenia zajęć sportowych, zajęć plastycznych itd.)
 • ma predyspozycje do pracy z dziećmi
 • ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego lub pracuje z dziećmi (nauczyciel, pedagog)
 • jest niekarana
 • ukończyła 18 lat

Oferujemy pracę zarówno doświadczonym instruktorom i animatorom jak i studentom i uczniom.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia
 • możliwość pracy na 1 lub kilku turnusach
 • możliwość pracy w różnych ośrodkach kolonijnych (nad morzem, w górach, nad jeziorem)
 • umowa zlecenie
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu na kolonie/powrotu z kolonii

Rozmowę rekrutacyjną prowadzimy telefonicznie – nie jest konieczny przyjazd do Lublina.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • formularz personalny
 • xero dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • dyplom/świadectwo ukończenia studiów/szkoły
 • xero zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy (w przypadku nauczycieli zaświadczenie ze szkoły)
 • xero legitymacji studenckiej lub uczniowskiej (dotyczy uczniów i studentów)
 • zaświadczenie o niekaralności (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego, nie starsze niż 6 miesięcy) (w przypadku czynnych nauczycieli oświadczenie o niekaralności)

Powyższe dokumenty są niezbędne po podjęcia pracy na naszych koloniach i tylko po ich dostarczeniu możliwe jest podpisanie umowy. Należy przesłać pocztą CAŁY komplet dokumentów, załączając pisemną informację o tym, jakie turnusy Państwo wybrali (po wcześniejszym ustaleniu tego z nami).

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy niezwłocznie poinformować nas o tym, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu .