Kolonie 2020

Organizujemy kolonie od ponad 20 lat. Głównie są to wyjazdy organizowane na zlecenie instytucji takich jak gminy, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka i organizacje społeczne. Do tej pory z naszych usług skorzystało kilka tysięcy instytucji oraz ponad 100 tysięcy dzieci z całego kraju. Jesteśmy największym organizatorem wyjazdów profilaktycznych w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się naszymi propozycjami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. proponujemy nowe ośrodki kolonijne: nad morzem we Władysławowie i w Lesku w Bieszczadach. Nowości z poprzedniego roku: Okuninka nad jez.Białym i Gliczarów Górny k/Zakopanego również cieszyły się dużym zainteresowaniem i spełniły Państwa oczekiwania.

 

Oferta LATO 2020 zawiera propozycje standardowych 10-dniowych kolonii profilaktycznych. Ich cena obejmuje wszystkie koszty organizacji wypoczynku: zakwaterowanie z wyżywieniem, transport autokarowy (zbiórka w Państwa Gminie), bilety wstępu, ubezpieczenie, opiekę wychowawczą itd. - nie ma żadnych ukrytych dopłat. W tegorocznej ofercie proponujemy Państwu dodatkowy 7-dniowy turnus pod koniec wakacji w bardzo atrakcyjnych cenach.

W trakcie wypoczynku realizowany jest program wychowawczy ukierunkowany na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia. Nasz program profilaktyczny jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym, realizuje zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odpowiada potrzebom jednostek samorządu terytorialnego wpisując się m.in. w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Kolonie profilaktyczne LUTUR mogą być finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Możemy występować jako realizator zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.

Tak jak dotychczas jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i potrzeby – możemy dostosować program wypoczynku, terminy czy cenę. Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji zarówno rodziców, grupy kilkuosobowe jak i instytucje wysyłające na kolonie od kilku do kilkuset dzieci.

Chętnie angażujemy do pracy na koloniach osoby z tej samej gminy co dzieci (np. nauczycieli), dzięki temu wychowawcy znają uczestników kolonii, a Państwo mają lepszy nadzór nad przebiegiem wypoczynku.  Zapraszamy więc do współpracy osoby chcące podjąć u nas wakacyjną pracę.

 

Więcej informacji oraz katalog LATO 2020 znajdą Państwo w zakładce KOLONIE


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – odpowiemy na wszelkie pytania.