Kolonie 2022 - Nowa oferta!

 bezpieczne_kolonie[1].png

Organizujemy kolonie od ponad 20 lat. Głównie są to wyjazdy organizowane na zlecenie instytucji takich jak gminy, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka i organizacje społeczne. Do tej pory z naszych usług skorzystało kilka tysięcy instytucji oraz ponad 100 tysięcy dzieci z całego kraju. Jesteśmy największym organizatorem wyjazdów profilaktycznych w Polsce.

 

Cieszymy się, że mimo panującej pandemii w ubiegłym roku zorganizowaliśmy wypoczynek dla kilku tysięcy uczestników. Pragniemy poinformować, że wdrożone wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku pozwoliły spędzić bezpiecznie wakacje dzieciom i młodzieży na koloniach przygotowanych przez LUTUR.

 

Zapraszamy do zapoznania się naszymi propozycjami wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W 2022 r. proponujemy kolonie w nowym ośrodku wypoczynkowym w Małym Cichym k.Zakopanego. Chcemy również poinformować, że niektóre obiekty w tym roku przeszły generalny remont, aby jeszcze lepiej spełniać nasze i Państwa wymagania.

Oferta LATO 2022 zawiera propozycje standardowych 10-dniowych kolonii profilaktycznych. Ich cena obejmuje wszystkie koszty organizacji wypoczynku: zakwaterowanie z wyżywieniem, transport autokarowy (zbiórka w Państwa Gminie), bilety wstępu, ubezpieczenie, opiekę wychowawczą itd. - nie ma żadnych ukrytych dopłat.

Zapewniamy, że również w tym roku będziemy na bieżąco dostosowywać nasze wyjazdy do aktualnej sytuacji epidemicznej i wytycznych odpowiednich służb. Na bieżąco śledzimy wszystkie wytyczne sanitarne dotyczące organizacji transportu autokarowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, pracy wychowawczej z dziećmi oraz w szczególności organizacji wakacyjnego wypoczynku.

Prowadzimy rekrutację na nasze kolonie, która nie wymaga od Państwa składania wiążących deklaracji. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Klientami i ostateczny kształt kolonii będzie zależał od indywidualnych ustaleń z Państwem i aktualnych wymagań sanitarnych. Zapraszamy do rezerwacji miejsc - w każdej chwili mogą Państwo rezerwację odwołać - bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

 

W trakcie wypoczynku realizowany jest program wychowawczy ukierunkowany na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia. Nasz program profilaktyczny jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia oraz Ustawą o zdrowiu publicznym, realizuje zalecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Odpowiada potrzebom jednostek samorządu terytorialnego wpisując się m.in. w gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Kolonie profilaktyczne LUTUR mogą być finansowane ze środków będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego, w tym ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Możemy występować jako realizator zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o zdrowiu publicznym.

Tak jak dotychczas jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i potrzeby – możemy dostosować program wypoczynku, terminy czy cenę. Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji zarówno rodziców, grupy kilkuosobowe jak i instytucje wysyłające na kolonie od kilku do kilkuset dzieci.

Chętnie angażujemy do pracy na koloniach osoby z tej samej gminy co dzieci (np. nauczycieli), dzięki temu wychowawcy znają uczestników kolonii, a Państwo mają lepszy nadzór nad przebiegiem wypoczynku.  Zapraszamy więc do współpracy osoby chcące podjąć u nas wakacyjną pracę.

 

UWAGA - W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi korzystania przez uczestników z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych w czasie trwania wypoczynku, informujemy, że na naszych koloniach korzystanie z telefonu komórkowego możliwe jest wyłącznie w czasie i na zasadach ustalonych przez kierownika wypoczynku. Uczestnik, który nie będzie stosował się do obowiązujących zasad, będzie zobowiązany oddać swój telefon/urządzenie do depozytu kadry wychowawczej (w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestnikowi w określonych godzinach).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Katalogu LATO 2022 oraz w zakładce KOLONIE


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego – odpowiemy na wszelkie pytania.