Kurs na kierownika wypoczynku

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Opierając się na naszym 20-letnim doświadczeniu w organizacji kolonii, proponujemy kurs kierownika wypoczynku, dzięki któremu zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy jako kierownik różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kursy odbywają się w Lublinie, ul. Fabryczna 15. Możliwe jest również zorganizowanie kursu, na zamówienie grupy, we wskazanym miejscu i terminie.

Organizacja kursu uzależniona jest od liczby zgłoszonych osób.

 

Termin najbliższego kursu: 

Cena: 350zł

 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

  • ukończyła 18 lat
  • ma wykształcenie minimum średnie
  • jest niekarana
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Kursy są realizowane za zgodą i pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie, w oparciu o program nauczania określony w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Ramowy program kursu dla kandydatów na kierowników wypoczynku:

  • Planowanie pracy wychowawczej.
  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
  • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego.
  • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

 

Wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres kadry@lutur.pl