Kurs na wychowawcę wypoczynku

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Organizujemy kursy dla wychowawców wypoczynku, których ukończenie umożliwia podjęcie pracy jako wychowawca na koloniach, zimowiskach i obozach. Kursy odbywają się w Lublinie, ul. Fabryczna 15. Możliwe jest również zorganizowanie kursu, na zamówienie grupy, we wskazanym przez Państwa miejscu i terminie.

Nasze 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu wypoczynku dzieci i młodzieży gwarantuje ciekawe zajęcia, pełne praktycznych informacji, dzięki którym praca wychowawcy kolonijnego stanie się łatwiejsza.

 

Termin najbliższego kursu: 13-16 czerwca 2024r. 

 

 

Kwota: 250 zł - płatność gotówką

 

Kurs wychowawcy wypoczynku umożliwia podjęcie pracy jako wychowawca kolonijny. Osoby, które ukończyły szkołę średnią, szczególnie maturzyści i studenci, mogą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne, które pozwolą im podjąć odpowiedzialną i satysfakcjonującą pracę wakacyjną oraz znacznie rozwinąć swoje kompetencje pedagogiczne. Praca na koloniach to również możliwość poznania wielu ciekawych zakątków Polski i znacznego poszerzenia wiedzy krajoznawczej.

Uczestnikom naszych kursów oferujemy:

 • możliwość pracy na koloniach w wybranym przez siebie terminie i miejscu
 • świadectwo ukończenia kursu ważne jest bezterminowo i honorowane na terenie całego kraju

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • ma wykształcenie minimum średnie
 • jest niekarana

Kursy są realizowane za zgodą i pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie, w oparciu o program nauczania określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Ramowy program kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 • Planowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej.
 • Obowiązki i zadania wychowawcy grupy.
 • Wychowanie fizyczne i sport.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno - oświatowe.
 • Zajęcia praktyczno - techniczne.
 • Prace społecznie - użyteczne.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynkuFILM- PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRACY WYCHOWAWCY

Wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres kadry@lutur.pl