Ratownik wodny

Praca ratownika wodnego na koloniach w 2023 roku

Ratownikiem wodnym na naszych koloniach może zostać osoba, która:

 • ma odpowiednie uprawnienia
 • jest niekarana

Oferujemy pracę w ośrodkach nad morzem oraz nad jeziorami.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia
 • możliwość pracy na 1 lub kilku turnusach
 • możliwość pracy w różnych ośrodkach kolonijnych (nad morzem, w górach, nad jeziorem)
 • umowa zlecenie
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu na kolonie/powrotu z kolonii

Rozmowę rekrutacyjną prowadzimy telefonicznie – nie jest konieczny przyjazd do Lublina.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • formularz personalny
 • xero dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • oświadczenie o niekaralności
 • dyplom/świadectwo ukończenia studiów/szkoły

Powyższe dokumenty są niezbędne po podjęcia pracy na naszych koloniach i tylko po ich dostarczeniu możliwe jest podpisanie umowy. Należy przesłać pocztą CAŁY komplet dokumentów, załączając pisemną informację o tym, jakie turnusy Państwo wybrali (po wcześniejszym ustaleniu tego z nami).

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy niezwłocznie poinformować nas o tym, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu .