Wychowawca wypoczynku

Praca dla wychowawcy wypoczynku w 2021 roku

Wychowawcą na naszych koloniach może zostać osoba, która:

 • ukończyła kurs wychowawcy lub pracuje z dziećmi (nauczyciel, pedagog)
 • jest niekarana
 • ukończyła 18 lat
 • ma predyspozycje do pracy z dziećmi

Naszym wychowawcą może zostać zarówno doświadczony nauczyciel jak i student (każdego kierunku) oraz absolwent szkoły średniej.

Organizujemy kursy wychowawców.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia
 • możliwość pracy na 1 lub kilku turnusach
 • możliwość pracy w różnych ośrodkach kolonijnych (nad morzem, w górach, nad jeziorem)
 • umowa zlecenie
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu na kolonie/powrotu z kolonii

Rozmowę rekrutacyjną prowadzimy telefonicznie – nie jest konieczny przyjazd do Lublina.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Studenci i uczniowie:

 • formularz personalny
 • xero zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy
 • xero legitymacji studenckiej lub uczniowskiej
 • zaświadczenie o niekaralności (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego, nie starsze niż 6 miesięcy)

Nauczyciele

 • formularz personalny
 • zaświadczenie od dyrektora szkoły o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lub xero zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy
 • oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie pobrane z Krajowego Rejestru Karnego

Pozostałe osoby:

 • formularz personalny
 • xero zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy
 • zaświadczenie o niekaralności (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego, nie starsze niż 6 miesięcy)

Powyższe dokumenty są niezbędne po podjęcia pracy jako wychowawca i tylko po ich dostarczeniu możliwe jest podpisanie umowy. Należy przesłać pocztą CAŁY komplet dokumentów, załączając pisemną informację o tym, jakie turnusy Państwo wybrali (po wcześniejszym ustaleniu tego z nami).

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy niezwłocznie poinformować nas o tym, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu .