Wychowawca wypoczynku

Praca dla wychowawcy wypoczynku w 2024 roku

FILM - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRACY WYCHOWAWCY

 

Wychowawcą na naszych koloniach może zostać osoba, która:

 • ukończyła kurs wychowawcy lub pracuje z dziećmi (nauczyciel, pedagog)
 • jest niekarana
 • ukończyła 18 lat
 • ma predyspozycje do pracy z dziećmi
 • posiada wykształcenie minimum średnie

Naszym wychowawcą może zostać zarówno doświadczony nauczyciel jak i student (każdego kierunku) oraz absolwent szkoły średniej.

Organizujemy kursy wychowawców. Aktualne terminy kursów

Oferujemy:

 • możliwość pracy na 1 lub kilku turnusach
 • możliwość pracy w różnych ośrodkach kolonijnych (nad morzem, w górach, nad jeziorem)
 • umowa zlecenie
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu na kolonie/powrotu z kolonii

Rozmowę rekrutacyjną prowadzimy telefonicznie – nie jest konieczny przyjazd do Lublina.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy - 606-710-122; kadry@lutur.pl

Studenci i uczniowie:

 • formularz personalny
 • ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy
 • dyplom/świadectwo ukończenia studiów/szkoły
 • ksero legitymacji studenckiej lub uczniowskiej
 • zaświadczenie o niekaralności (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego, nie starsze niż rok)

Nauczyciele

 • formularz personalny
 • zaświadczenie od dyrektora szkoły o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lub ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy
 • oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie pobrane z Krajowego Rejestru Karnego
 • dyplom/świadectwo ukończenia studiów/szkoły

Pozostałe osoby:

 • formularz personalny
 • ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy
 • dyplom/świadectwo ukończenia studiów/szkoły
 • zaświadczenie o niekaralności (pobrane z Krajowego Rejestru Karnego, nie starsze 12 miesięcy od daty wydania)

Powyższe dokumenty są niezbędne do podjęcia pracy jako wychowawca i tylko po ich dostarczeniu możliwe jest podpisanie umowy.

Należy załączyć CAŁY komplet dokumentów w Portal Pracownika.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy niezwłocznie poinformować nas o tym, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY

Prosimy o wysłanie rozliczenia kosztów podrózy w ciagu 7 dni od zakończenia każdego turnusu. Oryginały biletów wraz z rozliczeniem należy przesłać na adres biura: ul. Fabryczna 15 lok.12, 20-301 Lublin.