WYCIECZKI DO GOSPODARSTW 2024

LUTUR jest organizatorem szkolnych wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024r. Wycieczki te są realizowane na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W każdym województwie zostanie zrealizowanych 20 wycieczek, a łącznie w całej Polsce 320 wycieczek.

 Cel wycieczki:

Zainteresowanie dzieci powiązaniem i bezpośrednią zależnością pomiędzy rolnikiem/producentem i jego pracą, a owocami i warzywami oraz produktami mlecznymi, które są spożywane przez dzieci m.in. w ramach Programu dla szkół oraz zaciekawienie dzieci sposobami ich uprawy i produkcji (droga „od pola do stołu”).

 Tematyka zajęć:

 • pochodzenie i uprawa owoców i warzyw oraz produkcja produktów mlecznych
 • zasady zdrowego odżywiania
 • przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności

Opis wycieczki:

 • Jednodniowa wycieczka edukacyjna do gospodarstwa rolnego/zagrody edukacyjnej, w czerwcu 2024r.
 • Wycieczka dla dzieci z klas I- III lub z klas IV-V
 • W każdej wycieczce weźmie udział ok. 30 dzieci oraz 3 opiekunów 
 • W ramach pobytu w gospodarstwie, dzieci zwiedzą gospodarstwo, będą brały udział w zajęciach praktycznych oraz degustacji produktów z gospodarstwa, w tym ekologicznych. Dodatkowo może zostać zapewniony dzieciom posiłek (forma posiłku zależna od gospodarstwa).

Koszt wycieczki:

 • LUTUR pokrywa wszystkie koszty organizacji wycieczki (ubezpieczenie NNW, opłata za zajęcia w gospodarstwie, produkty ekologiczne, transport autokarowy itd.)
 • Rodzice finansują jedynie koszt dodatkowego posiłku dla dzieci.

Obowiązki Szkoły:

 • Wycieczka jest realizowana jako wycieczka szkolna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2020 r., poz. 1055 z późn. zm.).
 • LUTUR dostarczy komplet wzorów dokumentów (m.in. Karta wycieczki, Regulamin wycieczki, Lista uczestników, Program wycieczki, Zgoda Rodziców, Potwierdzenie realizacji wycieczki).
 • Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci (ok. 30 dzieci, z klas I-III lub IV-V).
 • Szkoła zapewnia 3 opiekunów do opieki nad dziećmi (Kierownika wycieczki oraz 2 opiekunów).
 • Szkoła przekazuje LUTUR: „Listę uczestników” oraz „Potwierdzenie realizacji wycieczki”.

Nabór szkół do Projektu:

Rekrutacja szkół chętnych do udziału w Projekcie trwa od 29.05.2024r. do czasu wykorzystania dostępnych miejsc (w każdym wojewóztwie zostanią zorganizowane wycieczki dla 20 grup, z jednej szkoły może brać udział wiecej niż jedna grupa wycieczkowa).

Uwaga - w Projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły podstawowe biorące udział w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2023/2024. W wycieczkach nie mogą uczestniczyć dzieci, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Programu (wycieczek).

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Aby zgłosić szkołę należy przejść na stronę Projektu: www.lutur.eu

 

 

logo_x3program.png