WYCIECZKI DO GOSPODARSTW ROLNYCH

LUTUR jest organizatorem szkolnych wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022r. Wycieczki te są realizowane na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W każdym województwie zostanie zrealizowanych 20 wycieczek, a łącznie w całej Polsce 320 wycieczek.

 Cel wycieczki:

Zainteresowanie dzieci powiązaniem i bezpośrednią zależnością pomiędzy rolnikiem/producentem i jego pracą, a owocami i warzywami oraz/lub produktami mlecznymi, które są spożywane przez dzieci m.in. w ramach Programu dla szkół oraz zaciekawienie dzieci sposobami ich uprawy i produkcji (droga „od pola do stołu”).

 Tematyka zajęć:

 • pochodzenie i uprawa owoców i warzyw oraz/lub produkcja produktów mlecznych
 • zasady zdrowego odżywiania
 • przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności

Opis wycieczki:

 • Jednodniowa wycieczka edukacyjna do gospodarstwa rolnego/zagrody edukacyjnej, w maju 2022r.
 • Dla szkoły może być zorganizowana tylko 1 wycieczka, dla dzieci z klas I- III lub z klas IV-V
 • W każdej wycieczce weźmie udział ok. 30 dzieci (nie mniej niż 25 i nie więcej niż 35 dzieci) oraz 3 opiekunów ze szkoły (nauczyciele lub rodzice).
 • W dniu wycieczki autokar zostanie podstawiony rano pod szkołę (w miejsce ustalone ze szkołą), nastąpi przejazd do gospodarstwa/zagrody edukacyjnej, zajęcia na miejscu będą zorganizowane przez gospodarstwo, w godzinach popołudniowych nastąpi powrót pod szkołę.
 • W ramach pobytu w gospodarstwie, dzieci zwiedzą gospodarstwo, będą brały udział w zajęciach praktycznych oraz degustacji produktów z gospodarstwa, w tym ekologicznych. Dodatkowo może zostać zapewniony dzieciom posiłek (forma posiłku zależna od gospodarstwa).

Koszt wycieczki:

 • LUTUR pokrywa wszystkie koszty organizacji wycieczki (ubezpieczenie NNW, opłata za zajęcia w gospodarstwie, transport autokarowy itd.)
 • Rodzice finansują jedynie koszt dodatkowego posiłku dla dzieci.

Obowiązki Szkoły:

 • Wycieczka jest realizowana jako wycieczka szkolna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2020 r., poz. 1055 z późn. zm.).
 • LUTUR dostarczy komplet wzorów dokumentów (m.in. Karta wycieczki, Regulamin wycieczki, Lista uczestników, Program wycieczki, Zgoda Rodziców, Potwierdzenie realizacji wycieczki).
 • Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci (od 25 do 35 dzieci, z klas I-III lub IV-V).
 • Szkoła zapewnia 3 opiekunów do opieki nad dziećmi (Kierownika wycieczki oraz 2 opiekunów).
 • Szkoła przekazuje LUTUR: „Listę uczestników” oraz „Potwierdzenie realizacji wycieczki”.

Nabór szkół do Projektu:

Rekrutacja szkół chętnych do udziału w Projekcie trwa od 25.04.2022r. do czasu wykorzystania dostępnych miejsc (z każdego województwa w Projekcie weźmie udział 20 szkół).

Uwaga - w Projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły podstawowe biorące udział w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2021/2022.

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Aby zgłosić szkołę należy przejść na stronę Projektu: www.lutur.eu

 

 

logo_x3program.png