Zadania publiczne - Wypoczynek finansowany

Wypoczynek letni w 2023 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych  turnusów kolonijnych sfinansowano ze środków budżetu Państwa

ko_lublin_godlo.png

 

Nazwa zadania:
Kolonie na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: nowotaskim, tatrzańskim

Wypoczynek letni w Zębie, woj. małopolskie, powiat tatrzański

WARTOŚĆ FINANSOWANIA
338.100,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
338.100,00 zł

 

Nazwa zadania:
Kolonie na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: nowosądeckim, suskim

Wypoczynek letni w Nawojowej, woj. małopolskie, powiat nowosądecki

WARTOŚĆ FINANSOWANIA
333.500,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
333.500,00 zł

 

Nazwa zadania:
Kolonie na terenie województwa śląskiego, w powiatach: bialskim, cieszyńskim, żywieckim

Wypoczynek letni w Milówce, woj. śląskie, powiat żywiecki
WARTOŚĆ FINANSOWANIA
338.100,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
338.100,00 zł