Zadania publiczne - Wypoczynek finansowany

Wypoczynek letni w 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych
turnusów kolonijnych sfinansowano ze środków budżetu Państwa

ko_lublin_godlo.png

 

Nazwa zadania:
Kolonie na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: nowotaskim, tatrzańskim

Wypoczynek letni w Białym Dunajcu, woj. małopolskie, powiat tatrzański

WARTOŚĆ FINANSOWANIA
244.800,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
244.800,00 zł

 

Nazwa zadania:
Kolonie na terenie województwa śląskiego, w powiatach: bialskim, cieszyńskim, żywieckim

Wypoczynek letni w Milówce, woj. śląskie, powiat żywiecki

WARTOŚĆ FINANSOWANIA
248.400,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
248.400,00 zł