Zadania publiczne - Wypoczynek finansowany

Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lat 2014-2020

 efrr.jpg

 

 

Zadanie: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dziesięciorga dzieci uczestników projektu "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim".

Wypoczynek letni w Ostrowie, woj. pomorskie, powiat pucki

WARTOŚĆ FINANSOWANIA
16.500,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
16.500,00 zł

 

 

 

 

Wypoczynek letni w 2022 roku dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich, w formie 10 – dniowych  turnusów kolonijnych sfinansowano ze środków budżetu Państwa

ko_lublin_godlo.png

 

Nazwa zadania:
Kolonie na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: nowotaskim, tatrzańskim

Wypoczynek letni w Białym Dunajcu, woj. małopolskie, powiat tatrzański

WARTOŚĆ FINANSOWANIA
244.800,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
244.800,00 zł

 

Nazwa zadania:
Kolonie na terenie województwa śląskiego, w powiatach: bialskim, cieszyńskim, żywieckim

Wypoczynek letni w Milówce, woj. śląskie, powiat żywiecki

WARTOŚĆ FINANSOWANIA
248.400,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
248.400,00 zł