Pielęgniarka, Ratownik Medyczny

Praca na koloniach w 2024 roku

Poszukujemy osób które:

 • ma odpowiednie uprawnienia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny)
 • jest niekarana

Oferujemy:

 • możliwość pracy na 1 lub kilku turnusach
 • możliwość pracy w różnych ośrodkach kolonijnych (nad morzem, w górach, nad jeziorem)
 • umowa zlecenie
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu na kolonie/powrotu z kolonii

Rozmowę rekrutacyjną prowadzimy telefonicznie – nie jest konieczny przyjazd do Lublina.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • formularz personalny
 • ksero dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • dyplom/świadectwo ukończenia studiów/szkoły
 • oświadczenie o niekaralności

Powyższe dokumenty są niezbędne po podjęcia pracy na naszych koloniach i tylko po ich dostarczeniu możliwe jest podpisanie umowy. Należy przesłać pocztą CAŁY komplet dokumentów, załączając pisemną informację o tym, jakie turnusy Państwo wybrali (po wcześniejszym ustaleniu tego z nami).

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy niezwłocznie poinformować nas o tym, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu .